Algemene Voorwaarden


Door een afspraak te maken bij Massage Handen zijn onderstaande
Algemene Voorwaarden impliciet geaccepteerd en daardoor van toepassing.
Januari 2022

– Massage Handen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking. Bekendmaking van de wijzigingen zal op de website, via nieuwsbrief of per mail geschieden.

– Indien deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren kan hij de reeds gesloten overeenkomst ontbinden.

– Massage Handen behoudt zich het recht om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

– Massage Handen maakt gebruik van een toestemmingsformulier voor het vragen, registreren en bewaren van gegevens welke nodig zijn voor de behandeling. Dit formulier vult de klant in bij de eerste afspraak. 

Betaling, annulering, strippenkaart, massagebon

–  De kosten voor de activiteit dienen vooraf te worden betaald.

–  Bij het afzeggen van een afspraak met minimaal 24 uur van te voren, worden de kosten niet in rekening gebracht. Wordt de afspraak binnen 24 uur van te voren afgezegd dan zullen volledige kosten in rekening worden gebracht.

– Indien Massage Handen verhinderd is wordt de cliënt minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht. In noodsituatie (afzegging binnen 24) zal de afspraak, kosteloos, op een ander moment ingehaald worden.

– De strippenkaart en massagebon van Massage Handen hebben een beperkte geldigheid. De einddatum staat op de strippenkaart/ massagebon. De strippenkaart en massagebon kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld.

Aansprakelijkheid

– Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico.

– Massage Handen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

– Massage Handen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

– Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Massage Handen of aan eigendom of materiaal dat gehuurd wordt door Massage Handen is voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

–  Massage Handen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie tijdens de intake zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen. Bijvoorbeeld:  zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik.

– Behandelingen van Massage Handen zijn geen vervanging van reguliere behandelingen van huisarts en/of specialisten. Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist en / of therapeut is het raadzaam deze eerst te raadplegen betreffende een behandeling bij Massage Handen.

Bewaren gegevens

– Massage Handen mag van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de Massage Handen gebruikt ten behoeve van de behandeling.

– Massage Handen zal zich ten alle tijden houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling plaats vind in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie of intercollegiaal overleg. Hierbij worden geen persoonsgegevens genoemd of verspreid.